Od czego zależy izolacyjność akustyczna okna?

Strona Główna » Blog » Od czego zależy izolacyjność akustyczna okna?


Okna powinny nie tylko chronić przed stratami drogiej energii cieplnej, ale także zapewniać odpowiednią ochronę przed dobiegającym z zewnątrz hałasem. Hałas w znaczący sposób obniża komfort zamieszkania, utrudniając normalne funkcjonowanie np. mieszkańcom domów i mieszkań, które znajdują się przy ruchliwych ulicach, lotniskach, torach kolejowych lub obiektach rozrywkowych. Od czego zależy izolacyjność akustyczna okien? Wyjaśniamy.

Ważne parametry podczas wyboru okien

Najczęściej podczas wyboru okien skupiamy się na współczynniku przenikania ciepła, którego niska wartość gwarantuje nam znaczne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Nie jest to jednak jedyny parametr techniczny, który decyduje o skuteczności okien z PCV, okien drewnianych i innych. Równie ważna jest izolacyjność akustyczna przegród budowlanych, do których zaliczane są okna fasadowe i dachowe, drzwi balkonowe, a także drzwi wejściowe.

Dobiegający do wnętrza budynków hałas utrudnia normalne funkcjonowanie. Kupując okna, powinniśmy sprawdzić wartość współczynnika RW, który wyrażany jest w decybelach. Standardowa wartość współczynnika RW to 30 dB, co oznacza, że redukują hałas z zewnątrz do 30 dB. Im wyższa wartość współczynnika RW, tym okna lepiej chronią przed uciążliwym hałasem.

Co decyduje o izolacyjności akustycznej okien?

Na izolacyjność akustyczną okna wpływa kilka czynników. To przede wszystkim liczba szyb oraz budowa pakietu szybowego, materiał, z którego została wykonana rama, zastosowanie odpowiednich profili, które łączą szybę z ramą okienną, a także montaż. Obecnie stosowane są nowoczesne metody montażu okien, dzięki czemu można uniknąć powstawania nieszczelności, które powodują, że okna nie chronią we właściwy sposób przed hałasem oraz stratami energii cieplnej.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych